ticaret avukatı

ticaret avukatı

Ticaret Avukatı – Aydar Hukuk

Ticaret avukatı ticaret hukuku alanında uzmanlaşmış, deneyim sahibi avukata denir. Ticaret avukatı ticari işletmeler ve tacirlerin yaptığı işlemleri yani ticari işler hakkında uzmanlaşmış kişilerdir. Marka, haksız rekabet, ticaret şirketleri ve kıymetli evraklar ticaret hukuku bünyesinde incelenmektedir.

Ticari İşletmenin Devri – Ticaret Avukatı Yazıyor

Ticari işletme, içerdiği malvarlığı unsurlarının devri için zorunlu tasarruf işlemlerinin ayrı ayrı yapılmasına gerek duyulmaksızın bir bütün olarak devredilebilir ve diğer hukuki işlemlere konu olabilirler. Aksi kararlaştırılmadıkça devir sözleşmesinin sabit malvarlığını, işletme değerini kiracılık hakkını ve ticaret unvanını ayrıca fikri mülkiyet haklarını içerdiği kabul edilir. Unutulmamalıdır ki sürekli olarak işletmeye özgülenen malvarlığı unsurları da devir sözleşmesinin içeriğindedir. Devir sözleşmesi yazılı olarak yapılır ve ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Unutulmamalıdır ki devralan ile devreden iki yıl süreyle alacaklılara karşı birlikte müteselsilen borçlu olurlar. Bu iki yıllık süre vadesi gelmiş borçlarda, bildirme veya duyuru tarihinden itibaren başlar, vadesi gelmemiş borçlarda ise ...
Daha Fazlasını Oku

[Total: 2 Average: 5]